Az oldal egyes tartalmait csak bejelentkezés után tekintheti meg.

Az alábbi google táblázat tartalamzza a nyári nagytáborban való részvétel öt követelményének (őrsgyűlések, rajgyűlések túrák, programok, szolgálati alkalmak) adatait. Az "1"-es szám részvételt, a "0"-s hiányzást jelent.

A táblázat linkje

Az alábbi google táblázat tartalamzza a nyári nagytáborban való részvétel 4 követelményének (őrsgyűlések, túrák, programok, szolgálati alkalmak) adatait. Az "1"-es szám részvételt, a "0"-s hiányzást jelent.

A táblázat

Fiúk, fel a fejjel, a harsona zeng,
Álljunk csatasorba vidáman!
Ránk vár a világ ez a harc a mienk,
Katonái vagyunk valahányan!
Jó fegyverünk izmos karunk,
Égő szemünk, s vidám dalunk!
Amerre nézünk megterem,
A győzelem, a győzelem!

„Én ………………. fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom.”