Az oldal egyes tartalmait csak bejelentkezés után tekintheti meg.

Fiúk, fel a fejjel, a harsona zeng,
Álljunk csatasorba vidáman!
Ránk vár a világ ez a harc a mienk,
Katonái vagyunk valahányan!
Jó fegyverünk izmos karunk,
Égő szemünk, s vidám dalunk!
Amerre nézünk megterem,
A győzelem, a győzelem!

  1. A cserkész egyeneslelkű, és feltétlenül igazat mond.
  2. A cserkész híven teljesíti kötelességeit, melyekkel Istennek, hazájának és embertársainak tartozik.
  3. A cserkész, ahol tud, segít.
  4. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint.
  5. A cserkész másokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.
  6. A cserkész szereti a természetet, jó az állatokhoz, és kíméli a növényeket.
  7. A cserkész feljebbvalóinak jó lélekkel és készségesen engedelmeskedik.
  8. A cserkész vidám és meggondolt.
  9. A cserkész takarékos.
  10. A cserkész testben és lélekben tiszta.

„Én ………………. fogadom, hogy híven teljesítem kötelességeimet, melyekkel Istennek, hazámnak és embertársaimnak tartozom. Minden lehetőt megteszek, hogy másokon segítsek. Ismerem a cserkésztörvényt, és azt mindenkor megtartom.”

bipiA cserkészet megalapítója Lord Robert Baden-Powell of Gilwell, akit mi, cserkészek, Bi-Pi-nek hívunk.

1857. február 22-én született Londonban, egy hétgyermekes lelkész, teológiai tanár családjában. Három éves volt, amikor édesapját elvesztette.

Bi-Pi nagyon szerette a természetet, már gyermekkorában kitűnt életrevalóságával, kitartásával.

19 évesen lett hivatásos katonatiszt, alhadnagy Indiában, majd Dél-Afrikában. A bennszülöttek földjén a nehéz körülmények között sokat tanult, fejlesztette önuralmát. 1899-ben az angol-búr háborúban Mafeking védelmét bízzák rá. Itt tapasztalja meg, hogy ha a fiataloknak felelősséget ad, akkor mennyire megállják a helyüket. Tapasztalatait egy katonai kézikönyvben írta le, ami nagy sikert aratott a brit fiatalok között.

Elképzeléseinek, nevelési elveinek kipróbálására megszervezi a történelem első cserkésztáborát, 1907 nyarán, huszonnégy fiúval, a La Manche-csatorna egyik szigetén (Brownsea). A tábor hatalmas sikert aratott. Könyve, a Cserkészet fiúknak (Scouting for boys (1908)), melyben leírja a cserkésznevelés alapjait szintén igen népszerű lett, és hatására világszerte alakulnak a cserkészcsapatok.

1908. január 24-én Bi-Pi hivatalosan is kihirdeti a cserkészmozgalom megalakulását.

Bi-Pi és húga, Agnes Baden-Powell közösen hozták létre 1910-ben a lánycserkészetet és 1914-ben a fiatalabb lányok számára a kiscserkész korosztályt. 1920-ban a vezetést Agnes rábízta Olave Baden-Powellre, Bi-Pi feleségére.

Természetesen a fiúknál is igény volt a kiscserkészetre.

Bi-Pi életének új célja a cserkészet és annak terjesztése lett, ezért szinte az egész világot beutazta, járt Magyarországon is, 1928-ban meglátogatta a magyar cserkészeket, és részt vett az 1933-as gödöllői dzsemborin, cserkész világtalálkozón. Kenyában hal meg 1941. január 8-án.