1988-ig

A kommunizmus évei alatt cserkészetünk meghúzódva, lakásokon, baráti kirándulások alkalmával élte értékmentő életét. A rendszerváltással Magyarországon megindult a cserkészmunka újjászervezése. Esztergomban 1987 végén Csongrádi Jenő cserkésztiszt ösztönzésére, plébániai körökben kezdték el az ifjúság toborzását.

 

1989

1988-ban újjáalakult a Magyar Cserkészszövetség, majd 1989. február 22-én hivatalosan is újjáalakult a 14-es Holló Cserkészcsapat, Kolumbán György csapatparancsnok vezetésével, Borbély Péter, Rottár József, Eck Alajos, Rottár Józsefné, Csató Béláné, Padányi László, Jung-jung Ferencné közreműködő segítségével. A fenntartó testület elnöke: Kovács Tibor őrkanonok volt.

Az első fogadalomtételre 1989. április 23-án a Várkápolnában került sor. Az első „újkori” cserkésztábor a Bőgőskeresztnél szerveződött, ekkor került felállításra a jelenleg is látható fakereszt. Még ebben az évben 140 gyerek jelentkezett a csapatnál felvételre, majd december 17-én a Bazilikában 74 fiú és 62 lány tett fogadalmat.

1990-1991

Az elkövetkező években Dömösön, és a Börzsönyben szervezték nyári táboraikat. A táborba szállók létszáma rendszeresen 100 feletti volt, a csapat összlétszáma elérte a 150 főt. A megnövekedett taglétszám befogadására már nem volt alkalmas a belvárosi plébánia, ezért Kovács Tibor kanonok úr, plébániáján új épületegyüttest bocsátott a cserkészek rendelkezésére. 

A csapat, megőrizve a Hollók régi jó hírét, minden megmérettetésen jól szerepelt. Nem volt olyan verseny, ahonnan nem dobogós helyezéssel tértek haza.

1992

A cserkészmunkában több párhuzamos szakirány jelent meg: kisebbeknek a kicserkészet, felső tagozatosoknak a cserkészet, középiskolásoknak a vízicserkészet kínált gazdag programot.

1993

A kicsik Dömösön, a nagyobbak Péliföldszentkereszten tanyáztak, a „vizesek” pedig teljesítették a Nagy-vízikör Duna–Sió–Balaton–Zala– Rába–Duna távját.

1994

Parancsnok Rottár József lemondott tisztségéről, a csapat vezetését Borbély Péter vette át.
Az evezés mellett a „vizesek” fő foglalatossága a barlangászat és a kerékpáros túrázás lett. Kerékpáron járták be a Magas-Tátrát, Lengyelországot – eljutva az Északi-tengerig –, Csehországot, és hazánkat is. 

1995-1997

1998-ra a fiatalok továbbtanulása okán vezetői szinten kiürült a csapat, ezért új tagok felvételére nem volt lehetőség. Ekkor alakult meg a belvárosi plébánián Beer Miklós vezetésével a IV. Béla király cserkészcsapat. Éveken keresztül párhozamosan működött Esztergom két csapata.

2000

Milleniumi emléktábor 1700 fővel Esztergomban.