CSAPATUNKBAN JELENLEG NINCS TAGFELVÉTEL

 

Mi fán terem a cserkészet?

A cserkészet önkéntes, vallásos, pártpolitikától független ifjúsági mozgalom, amely nyitott mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint vallási meggyőződéstől függetlenül. A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és ifjúsági mozgalma. A világ több, mint 200 országában 38 millió cserkész dolgozik egy közös célért: segíteni a gyermekeket és fiatalokat, hogy aktív és elkötelezett felnőttekké váljanak. A Magyar Cserkészszövetség tagja a Cserkészmozgalom Világszervezetének (World Organziation of the Scout Movement), amely az ENSZ tanácsadó tagja. A Magyar Cserkészszövetség 300 csapatában körülbelül 8000 cserkész tevékenykedik, az ország minden megyéjében. A mai napig fontos szerepet játszik az ifjúság nevelő munkájának életében, s sok gyereknek ad szabadidős programot, közösséget, elköteleződést.

Mi a cserkészet lényege?

Cselekedve tanulás
Elköteleződés (fogadalom és törvények)
Részvétel az értelmes és hasznos programokon
Kisközösségi (őrsi) rendszer
Életforma
Szeretni és szolgálni a magyarságot

A cserkész legyen emberebb ember, magyarabb magyar! (Teleki Pál)

Hogyan valósul meg az ifjúságnevelés?

A nevelői munkánkat korosztályokban végezzük, amelyek a következők:

Korosztály Életkor Nyakkendőszín
Kiscserkész 7-10 év "kockás"
Cserkész 11-14 év zöld
Kósza 15-17 év zöld
Vándor 18-24 év szürke
Öregcserkész 30+ barna


Ahogyan itt is látszik a cserkészek nyakkendőt hordanak, amelyeket különböző próbákon lehet elnyerni.

Az egyes korosztályokon belül kisebb társaságokat szervezünk, ezek az őrsök.

Mik azok az őrsök, hogy épül fel egy cserkészcsapat?

Egy cserkészőrs 6-10 főből álló azonos korú, azonos nemű gyermekből álló közösség. Az őrs élén két őrsvezető áll, kik azonos nemű, de idősebb képesítéssel és megbízással rendelkező cserkész. Az őrsvezető vezeti be a gyerekeket a cserkészet kalandos világába, s általa lesznek ízig-vérig cserkésszé. Az őrs tagjai rendszeresen, hetente találkoznak egymással, ezt őrsgyűlésnek nevezzük. Ezeken az őrsgyűléseken észrevétlenül - sok játék között, cselekedve - szerzik meg az ismereteiket, amelyeket a táborban, programokon vagy a civil életben is hasznosíthatnak.

2-4 őrs alkotja a cserkészrajt, aminek tagjai közel azonos korú cserkészek. A raj élén rajvezető áll, aki minden esetben felnőtt vezető. Ő tudja a rábízott cserkészeinek igényeit, s tudja, mitől fejlődhetnek ezek a cserkészek a legjobban. A rajnak is vannak gyűlései, amik másfél-kéthavonta követik egymást. Összességében 20-30 cserkész alkot egy rajt, akik együtt kirándulnak, portyáznak, járnak programokra.

Több raj alkot egy cserkészcsapatot, amelynek feje a csapatparancsnok, de besegítenek neki a csapat vezetői és helyettesei. A csapat közösen szervez táborokat, túrákat, versenyeket, megemlékezéseket.

Milyen programokat csinálnak a cserkészek?

1. Táborokba mennek
2. Kirándulnak
3. Néptáncolnak, népi játékokat játszanak
4. Kézműveskednek
5. Túlélési praktikákat sajátítanak el (tűzgyújtás, csomózás)
6. Fejlesztik képességeiket (főzés, elsősegély)
7. Cserkészjátékokat játszanak, métáznak
8. Tanulnak, bővítik ismereteiket
9. Sportolnak (barlangászás, hegymászás, kerékpározás, vízi sportok)
10. Istentiszteletre/misére járnak
11. Önkéntes és karitatív munkában vesznek részt
12. Összegezve: Közösségben vannak egymással.

Hogyan jelentkezhet gyermeke csapatunkba?

Ha a felsorolt programokból csak egy is tetszik önnek és szeretné gyermekét jó közösségben tudni, akkor keresse telefonon Hertelendy Katit a +36 20 828 0760 címen. Minden további részletet illetően (melyik őrsbe tudjuk osztani gyermekét, milyen időpontokban vannak foglalkozások..) legnagyobb örömmel tájékoztatom.

Sajnos vezetői kapacitásunk véges, ezért minden évben csak 10-12 új gyermeket tudunk fogadni. Aki idén nem kerülhet közösségünkbe, azt jövőre várjuk szeretettel.

 

Üdvözlettel:

Wild János
Csapatparancsok